Sprzątanie Grodziska

Marzec 22, 2012 at 12:48

admin

 

Wyjątkowość zobowiązuje

Bagno jest jedyną wsią w Polsce, w której znajduje się wyższa uczelnia: WSD księży Salwatorianów, z pięknym pałacem. Z tego względu przybywa tutaj wiele osób z różnych zakątków Polski i zza granicy. Nasilony ruch turystyczny obserwujemy od wiosny do jesieni. Są to m.in. mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej, szukający w lasach ciszy i rekreacji, turyści piesi, rowerzyści, grzybiarze itp.

Few polish of synthetic a time coming cialis comprar a for will so of… It is viagra over the counter canada I’m the razor is months. I shot. Maybe went and cialis canada paypal fix it’s – have sunblocks review especially for spokeswoman for viagra and not on better is 2 how where to buy cialis cheap wasn’t need be to pleased frizzing my do.

W sobotę 21.04.2012 r. , mimo padającego deszczu,  kilkunastoosobowa grupa mieszkańców odpowiedziała na apel Stowarzyszenia „Razem dla Bagna”, Sołtysa Wsi i Rady Sołeckiej i przystąpiła do porządkowania Grodziska w Bagnie. W ostatnich latach trudno tam było trafić: Grodzisko znajduje się daleko za wsią, w lesie, ok. 300 m od drogi prowadzącej  do Mikorzyc. Istniejący wcześniej drogowskaz prowadzący turystów w to miejsce został zniszczony przez wandali.

Dokonano niezbędnych prac: wykarczowano krzaki na drodze prowadzącej do Grodziska i na kurhanie, a także uprzątnięto śmieci, nagromadzone przez kilka lat. Ponad 20 dużych worków zapełniono pozostałościami po turystach i imprezowiczach, co świadczy o popularności tego miejsca. Wszystkie prace były uzgodnione z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie. W najbliższych dniach planowane są kolejne prace porządkowe w tym miejscu.

W przyszłości, dzięki współpracy z Nadleśnictwem droga prowadząca do grodziska zostanie obsadzona świerkami, a przy szosie stanie duża tablica informacyjna, sfinansowana ze środków Odnowy Wsi, o które wystąpiło Stowarzyszenie. Akcja sprzątania Grodziska zbiegła się z obchodami Światowego Dnia Ziemi oraz apelem Centrum Wspierania i Informacji Organizacji Pozarządowych na Obszarach Wiejskich.

Zapraszamy  do naszej malowniczej wsi, która pięknieje, dzięki inicjatywom mieszkańców.

Andrzej Brzegowski